publications

Żyniewicz, Karolina. ”Contamination as Collaboration: Being-with in the Covid-19 Pandemic.” In ”Dismantling the Anthropocene: Beyond Binary Categorization,” edited by Monika Michałowska. Technoetic Arts, 2022, 20, no. 1&2.

Żyniewicz, Karolina. ”Junk art: The Art that needs to be understood – Autoethnographic.” Technoetic Arts, 2022, 18, no. 2&3: 113-124

Żyniewicz, Karolina. ”Trajectories of Care — an Autoethnographic Record”, View. Theories and Practices of Visual Culture 32, 2022. https://www.pismowidok.org/en/archive/reproduction-tracks.-new-visibility/trajectories-of-care-an-autoethnographic-record  (accessed 24 May, 2022).

Jelewska, Agnieszka, and Karolina Żyniewicz, ”The Posthumanist Reproduction of Care”, View. Theories and Practices of Visual Culture 32, 2022. https://www.pismowidok.org/en/archive/reproduction-tracks.-new-visibility/the-posthumanist-reproduction-of-care (accessed 24 May, 2022).

Michałowska, Monika, and Karolina Żyniewicz. ”From Being One to Being Many. Understanding the Diversity of Bio-Life: Human, Nonhuman, and Liminal Beings in Bio Art and Body Art.” In Integrated Science, Science Without Borders, edited by Nima Rezaei, 235-256. Switzerland: Springer-Nature, 2021.

Burr Raty, Isabel, Dalila Honorato, Louise Mackenzie, Robertina Šebjanič, and Karolina Żyniewicz. ”Staying in Touch: case study of artistic research during the COVID-19 lockdown.” In: Arts in the time of pandemic, edited by Laura Benítez, and Erich Berger, Artnodes, 2021, no. 27: 1-12.

Żyniewicz, Karolina. ”Ciało jako biofakt. Projektując własną nieśmiertelność.” MOCAK FORUM, 2020,15, no.1.

Żyniewicz, Karolina. ”Becoming liminal – existence in anti-structure.” Panoptikum, 2019, no. 21: 28-45.

Żyniewicz, Karolina. Z dziennika bytu liminalnego, in: Bez Granic. Przetworzone ciało – Poszerzony mózg – Rozproszona sprawczość, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk, Łódź, 2019.

Żyniewicz, Karolina. ”The Relational Character of Art&Science Practice (Art-Based Research).” In: Virtualities and Realities. New Experiences, Art and Ecologies in Immersive Environments, edited by Rasa Smite, Raitis Smits. Riga: RIXC, 2019.

Żyniewicz, Karolina. ”Artist or researcher? Artist conducting autoethnography research during projects in biological laboratories.” In Taboo, Transgression, Transcendence in Art&Science. Proceeding of International Conference, edited by Dalila Honorato, and Andreas Giannakoulopoulos, 160-172. Corfu: Ionian University Department of Audio and Visual Arts. 2017.

Żyniewicz, Karolina. ”Art&science. Autoetnografia artystki realizującej projekty w laboratoriach biologicznych.” Kultura i Społeczeństwo, 2017, 61, no. 3: 103-126

Żyniewicz, Karolina. ”Sztuka jako narzędzie badania granic. Pozaartystyczne wnioski płynące z artystycznych eksperymentów.” In: A fe! Społeczno-kulturowe konteksty wstrętu i obrzydliwości, edited by Aleksandra Drzał-Sierocka, Małgorzata Kowalewska. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Katedra,2015.

Żyniewicz, Karolina. ”Sztuka postnatury, natura postsztuki.” Fuss Magazyn,2016, 20(5). http://fuss.com.pl/artykuly/miedzy-innymi/sztuka-postnatury-natura-postsztuki/ (accessed May 17, 2022).

Żyniewicz, Karolina. ”Nie na miejscu, czyli moja robaczywa sztuka.” Fuss Magazyn, 2015, 13(4). http://fuss.com.pl/artykuly/katem-oka/nie-na-miejscu-czyli-moja-robaczywa-sztuka/ (accessed May 17, 2022).